Skip to main content

Dorpen op Goeree-Overflakkee hadden een eigen schutterij. Een eigen legertje.

De schutterij  was een lokale militie opgericht in de middeleeuwen, bestaande uit burgers, om hun dorp te beschermen en verdedigen bij een externe aanval van bijvoorbeeld rondzwervende roversbenden of vreemde legers en intern de orde te handhaven bij oproer en brand. De kerntaken van de schutterij zijn te vergelijken met die van de hedendaagse orde en hulpdiensten zoals politie, brandweer en het leger. De naam schutterij komt waarschijnlijk van het schieten.

Vaandel van de Schutterij van Sommelsdijk

In 1636 liet de Schutterij van de Busse te Sommelsdijk een eigen vaandel vervaardigen. Op het vaandel is het volgende te zien. Bovenin het wapen van de stadhouder, daaronder de wapens van het dorp Sommelsdijk, de provincie Zeeland en het wapen van de Busse (gekruiste geweren). Daaronder twee in elkaar grijpende handen met de daarbij horende zinspreuk ‘Getrouw tot der Dood’. 

Nieuw vaandel

Dit vaandel was halverwege de 18e eeuw door slijtage niet langer bruikbaar. Daarom werd in 1766 een nieuw vaandel ontworpen. De kosten daarvan bedroegen 60 gulden.

Ook dit vaandel was door slijtage niet meer te gebruiken en is zeer kwetsbaar. Een museumstuk uiteraard! Daarom is dit schitterende vaandel te zien in ons Streekmuseum Goeree-Overflakkee in de Kerkstraat van Sommelsdijk.

Sinds vorig jaar heeft Sociëteit Rethorica – als rechtstreekse opvolger van de opgeheven schutterij van Sommelsdijk – bij evenementen en festiviteiten een levensgetrouwe kopie van het vaandel in gebruik.

De Doele en Sint Joris

Een kopie van het originele vaandel bevindt zich in het voormalige schuttershuis; De Doele.

De doelen was een oefenplek of schietbaan voor boogschutters en met geweer bewapende leden van de schutterij. Schuttershuizen in Nederland heten dan ook vaak “De Doele”. De beschermheiligen van de schutterij waren meestal Sint Joris en Sint Sebastiaan. Daarom dat het pand “De Doele” van Sommelsdijk in de Sint Joris Doelstraat staat.

Kom het vaandel bekijken op het Vrijheidsfeest
Diverse regenten van Sociëteit Rethorica zullen zaterdag 13 mei meelopen met de parade. Deze zal  om 10 uur starten bij Oost West Wonen en bij het Diekhuusplein eindigen. Daar zullen de vlaggen van Goeree Overflakkee worden gehesen.